Wyjaśniające świat książki socjologiczne

2015-01-21

Nie traktują ani o prawach fizyki, chemii, ani o najnowocześniejszych technologiach, ale za to skupiają się na tym, co powinno być dla nas dość ważne, bo definiowani jesteśmy jako istoty społeczne – książki socjologiczne opisują i starają się wyjaśniać funkcjonowanie zbiorowości tworzących społeczeństwa i funkcjonowanie samych społeczeństw.

Jaką wiedzę znajdziesz w książkach socjologicznych?
Jeśli choć trochę interesujesz się sobą i starasz się poznać mechanizmy rządzące twoimi zachowaniami – wykazujesz zainteresowania psychologiczne. Socjologia odwołuje się do podobnych mechanizmów, ale bierze pod lupę grupy ludzi.

Przedmiotem jej zainteresowania są wzajemne powiązania występujące pomiędzy osobami tworzącymi różne społeczności: zawodowe, szkolne (uczniowskie), czy nawet wyznaniowe.
W takich socjologicznych książkach możesz znaleźć porady odnośnie tego, jak funkcjonować w danej grupie, ale przede wszystkim są to opisy mechanizmów rządzących mniejszymi i większymi społecznościami. Na tej podstawie łatwiej odnajdziesz się w społeczeństwie i zrozumiesz przynajmniej część rządzących nim zasad.
Czy to potrzebne? W świetle stwierdzenia, że człowiek jest istotą społeczną - zdecydowanie tak, taka wiedza jest wiedzą użyteczną.