Świat biochemii

2018-09-08

Nauka, która łączy w sobie elementy biologii oraz chemii to biochemia. Celem nauki biochemia pod kątem edukacji, jest przygotowanie absolwentów w zakresie ogólnych tematów biochemii opierających się na aspektach z dziedziny matematyki oraz przyrody.


Czym zajmuje się biochemia


Nauki biochemiczne zajmują się badaniem reakcji chemicznych zachodzących w komórkach żywych organizmów. Zanim jednak adept tematu biochemii przejdzie do poszczególnych procesów zachodzących we wnętrzu żywych komórek- trzeba przybliżyć temat środowiska reakcji.


Wszelkie reakcje chemiczne mogą zachodzić w dwóch typach komórek tj. komórka prokariota oraz komórka eukariota.


Prokariota a biochemia


Komórki prokariotyczne są charakterystyczne dla bakterii i sinic, które są organizmami występującymi na ziemi. Należy wiedzieć, że komórka prokariotyczna nie zawiera jądra otoczonego błoną. Bakterie prokariotyczne mają kształt kulisty, cylindryczny lub śrubowaty.


Każda komórka prokariotyczna jest otoczona błoną komórkową. Komórki te nie mają organelli, a jedynie błona komórkowa tworzy wpuklenia określane jako mezosomy.


Komórka eukariotyczna i biochemia


Reakcje biochemiczne zachodzą także w komórkach eukariotycznych, które posiadają odmienne cechy niż komórki prokariotyczne. Komórki eukariotyczne mają otoczone błonami jądro i pewną ilość innych błonowych organelli wewnątrz komórkowych, z których każda pełni specyficzne funkcje.


Jak to wszystko jest widziane


Wgląd w mikroskopijny świat biochemii możliwy jest za pośrednictwem specjalnych mikroskopów świetlnych.